Całkowicie za darmo
Ogromny wybór kategorii
Same najlepsze blogi

Prawo

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Powiadomienie urzędu skarbowego o zmianie adresu Gdy kupujesz mieszkanie lub przeprowadzasz się, aktualny adres powinieneś podać m.in. bankowi, w którym masz konto lub kredyty, urzędowi skarbowemu, ZUS-owi i firmom, z którymi masz podpisane umowy. Wiele osób o tym nie pamięta. To, ze różne instytucje nie [...]
czw, Kwi 27, 2017
Source: http://prawocywilne.blox.pl
🙂
Miał być – no i jest. Zapowiadany ostatnio wpis gościnny. Tak – właśnie ten dotyczący sytuacji, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość obciążona hipoteką. Tak to już co do zasady jest, iż im więcej spadkobierców, tym więcej problemów (jasne, zawsze spadkobiercy mogą zgodnie zawrzeć ugodę, ale jak wiadomo nie zawsze jest [...]
pon, Kwi 24, 2017
Source: http://blog-spadkowy.pl
blog123
Podstawą żądania ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa może być wyłącznie fakt, iż dziecko nie pochodzi od mężczyzny, który uznał swoje ojcostwo tego dziecka. Kto może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa ? Legitymacja czynna przysługuje każdemu mężczyźnie nie będącemu ojcem biologicznym dziecka, który uznał ojcostwo bez względu na to, czy w momencie [...]
pt, Kwi 21, 2017
Source: http://rodzinne-prawo.pl
blog122
Kiedy spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego ? jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, jeżeli podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności, jeżeli umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego [...]
śr, Kwi 19, 2017
Source: http://spadkowe-prawo.pl
blog120
Umowa o zakazie konkurencji może dotyczyć dwóch okresów : umowa zawarta na czas trwania stosunku pracy, umowa zawarta na okres po ustaniu stosunku pracy Co jest treścią takiej umowy ? W umowie o zakazie konkurencji pracownik zobowiązuje się, że nie będzie wobec pracodawcy prowadzić działalności konkurencyjnej ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy [...]
pt, Kwi 14, 2017
Source: http://prawo-praca.pl
blog119
Błąd jest to mylne wyobrażenie o rzeczywistości lub brak takiego wyobrażenia. Jest to różnica między stanem rzeczywistym, a jego odbiciem w umyśle składającego oświadczenie woli. Aby błąd był wadą oświadczenia woli musi spełniać następujące przesłanki : PRZESŁANKI PODSTAWOWE → błąd musi dotyczyć treści czynności prawnej np. błąd co do kwalifikacji drugiej strony [...]
śr, Kwi 12, 2017
Source: http://cywilne-prawo.pl
blog117
Przestępstwo z art. 300 Kodeksu Karnego jest umyślnym przestępstwem na szkodę wierzyciela. Polega ono na udaremnianiu lub uszczuplaniu zaspokojenia wierzyciela przez sprawcę, któremu grozi niewypłacalność lub upadłość. Sposobem popełnienia tego przestępstwa w myśl artykułu 300 KK ma być: usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowywanie, niszczenie, uszkadzanie, rzeczywiste lub pozorne obciążanie składników swego majątku przez dłużnika. Ten kto dopuści się [...]
pt, Kwi 07, 2017
Source: http://karne-prawo.pl
Miło mi zakomunikować, że web.lex objął patronatem medialnym III Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe, które odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UMK w dniu 8 kwietnia 2017 r. Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:00 w Audytorium D wykładem inauguracyjnym Pana Prof. dr hab. Bogumiła... [[ This is a content summary only. [...]
pon, Kwi 03, 2017
Source: http://www.e-marketingprawniczy.pl/