Protokół nr 7/2019 Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z posiedzenia w dniu 10 czerwca 2019 r.