Dyrektywa o ochronie sygnalistów – 3 rzeczy, o których musisz pamiętać

Osoby posiadające wiedzę na temat naruszeń prawa oraz podmioty prawne, które będą musiały wprowadzić rozwiązania chroniące sygnalistów i umożliwiające im zgłaszanie nieprawidłowości z niecierpliwością czekają na polską ustawę. Dyrektywa o ochronie sygnalistów daje tylko wytyczne, ale w ostateczności krajowe przepisy będą regulowały tę sprawę.

Po pierwsze

Sprawdź w dyrektywie oraz projekcie polskiej ustawy czy Twój podmiot będzie musiał wprowadzić ochronę sygnalistów. Obowiązek ten będą miały podmioty prawne, czyli podmioty publiczne i podmioty prywatne. Na pewno wszystkie podmioty prawne, dla których pracę świadczy ponad 50 osób, będą do tego zobowiązane. Zrobić to muszą również podmioty prawne, które podlegają pod prawo związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz bezpieczeństwo transportu i ochronę środowiska. Zwolnione z obowiązku będą gminy lub jednostki administracyjne gminy zamieszkiwane przez mniej niż 10 tys. mieszkańców.

Po drugie

Jeżeli Twoja organizacja znajdzie się wśród podmiotów publicznych zobowiązanych do wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych, musisz zwrócić uwagę na następujące rzeczy. Projektując system obsługi zgłoszeń wybierz i udostępnij tak sposób przyjmowania zgłoszeń, aby był bezpieczny dla sygnalisty oraz praktyczny dla Ciebie. Ważne pytanie się wtedy pojawia. Czy telefon albo e-mail spełnia te wymagania? Może warto zainwestować w dedykowaną aplikacje, która będzie automatycznie przyjmowała zgłoszenia, zarządzała nimi, archiwizowała informacje. I przede wszystkim będzie poufna i bezpieczna dla sygnalisty, a do tego łatwo dostępna i dla niego bez kosztowa.

Po trzecie

Sprawdź czy w Twojej organizacji są osoby kompetentne, godne zaufania, bezstronne, z odpowiednim doświadczeniem, aby mogły prawidłowo obsługiwać zgłoszenia od sygnalistów https://sygnalista24.info/wdrozenie-dyrektywy/. Nie będzie to łatwa funkcja. Naciski będą z różnych stron. Na zamiecenie problemu pod dywan czy na ujawnienie tożsamości sygnalisty, a może nawet naciski, aby sygnalista wycofał swoje zgłoszenie. Jeżeli nie mamy odpowiedniej osoby do obsługi zgłoszeń, może wtedy należy znaleźć podmiot zewnętrzny, który profesjonalnie zajmie się tym tematem.