Wszystko o Slim VAT. Nowe zasady Tax Free, korygowania faktur i transakcji łańcuchowych.

Nowelizacja ustawy odnośnie towarów i usług, wprowadza tzw. Slim VAT. Na czym dokładnie polegać będą obecne zmiany VAT?
Slim VAT obowiązujący od 01.01.2021 oznacza, m.in:
1.Czas na wywóz towarów poza Polskę dla celów zastosowania 0 proc VAT przy zaliczkach w eksporcie został wydłużony do 6 mc ( do tej pory były to 2 mc).
2.Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą mieli 3 mc ( do tej pory 4 mc) na odliczenie VAT naliczonego. Dla rozliczających się kwartalnie nic się nie zmienia ( odliczą VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo, lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych).
3.Przy zakupie usług noclegowych w celu odsprzedaży, będzie można odliczyć VAT naliczony podczas kupna.
4.Podatnik może wybrać do celów VAT zasady przeliczenia kursu walut. Warunkiem będzie stosowanie tej metody przez co najmniej 12 mc.
5.Faktury korygujące in plus rozlicza się na bieżąco. (Szczegóły dotyczące nowego korygowania faktur, poniżej).
6.Zwiększenie limitu prezentów o małej wartości z 10 do 20 zł, od których nie nalicza się VAT. Kwota roczna limitu prezentów o małej wartości pozostanie taka sama i wynosić będzie, tak jak do tej pory 100 zł, z doprecyzowaniem, że chodzi o kwotę wolną od podatku.
7.Zmiany VAT obejmą też:
-Z rachunku VAT można będzie opłacić zobowiązania podatkowe i celne z tytułu importu na rzecz agencji celnych.
-Split payment ( mechanizm podzielonej płatności):
dotyczyć będzie faktur o wartości 15 tysięcy brutto i więcej ( do tej pory tylko o wartości 15 tysięcy brutto). Podzielonych płatności nie zastosuje się do potrąceń pozakodeksowych ( art. 108a ust. 1d Ustawy o VAT).

NOWE KORYGOWANIE FAKTUR

Podatnik, który wystawi fakturę in minus (korygującą i zmniejszająca podstawę opodatkowania) nie będzie musiał czekać na potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę. Będzie mógł obniżyć podstawę i VAT za okres wystawienia faktury. Warunkiem będzie posiadanie przez sprzedawcę dokumentacji mówiącej o uzgodnieniu z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania w fakturze korygującej i spełnieniu tychże warunków. Nowe korygowanie faktur wzbudziło wiele kontrowersji wśród ekspertów podatkowych i raczej nie zgadzają się oni, z tezą, że nowy sposób korygowania ułatwi rozliczenia VAT. Wręcz przeciwnie, uważają, że sposób ten może wręcz skomplikować rozliczenia.

Zmiany w TAX FREE

1.Wprowadzony zostaje elektroniczny system obiegu dokumentów i ich rejestracja.
2.W życie wchodzi elektroniczne potwierdzenie wywozu towarów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo- Celnych PUESC).
3.Sklepy sprzedające towary podróżnym z krajów trzecich w systemie Tax Free, mają czas do 1 stycznia 2022 roku na wprowadzenie kas online.
Zmiany w Tax Free mają służyć zapobieganiu oszustwom i wyłudzeniom VAT.
Transakcje łańcuchowe- usługi pośrednictwa:
1.Przepis ten został całkowicie usunięty.
(,,W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach”). Tu również istnieją pewne obawy, czy działające przez szereg lat transakcje łańcuchowe niepotrzebnie usunięto z zapisu. Specjaliści twierdzą, że może to spowodować chaos w rozliczeniu VAT od pośrednictwa oraz problemy z orzecznictwem sądów administracyjnych w tym zakresie.
Nastąpiły też zmiany w wiążących informacjach stawkowych. WIS będzie ważny przez 5 lat, po tym czasie podatnik będzie mógł wystąpić o kolejną informację. Dotąd WIS- y wygasały na skutek zmiany przepisów lub w związku ze zmianami Nomenklatury Scalonej. Nowela o podatku od towarów i usług przedłuża też do końca 2022 roku zwolnienie z akcyzy dla hybrydowych aut osobowych.